Våra urvalsregler

Det finns en turordning då man söker plats hos oss på förskolan. Vi har en egen kö, och vi har precis som kommunala förskolor, urvalsregler. Man kan alltid ställa barnet i kö från födseln, med ett önskat angivet startdatum. Vi erbjuder plats enligt följande turordning och era önskemål:

  1. Syskonförtur
  2. Kötid

Om fler barn har samma kötid, hanterar vi det utifrån ålder, där det äldsta barnet erbjuds plats först och sedan i fallande ordning.