Klagomålshantering

Ibland kan det uppstå situationer som kan göra att man inte känner sig riktigt nöjd med något i vår undervisning/verksamhet. Vi hoppas och tror att vi har ett sådant klimat att man i första hand vänder sig till pedagogerna på förskolan. Om det är av den art att man känner att det kan vara svårt, kan man vända sig till skolchefen Ewa Wirström e-post; fvagskalen.2@gmail.com tfn: 076-311 14 63  eller Huvudman/Rektor Marie Pettersson e-post; fvagskalen.1@gmail.com tfn: 076-325 88 55. 

Skulle även det kännas avigt eller otillräckligt finns också möjligheter att vända sig till Stockholms Stads klagomålshantering. 

 e-post: anmalan@edu.stockholm.se, eller telefonkontakt: 08-508 33 000  telefontid vardagar Klockan 9,00-16,00.

Vår hantering av klagomål sker enligt följande:

Vid klagomål som kommer till pedagogers kännedom, kontaktar de direkt både skolchef och Rektor/huvudman för kännedom. I ett första led samtalar personalen med vårdnadshavarna och tillsammans ser de över om det är något de gemensamt kan lösa. Pedagogerna skriver ner klagomålet samt hur de hanterat den uppkomna situationen i ett systematiskt kvalitetsarbete, för uppföljning.

Rektor och Skolchef utreder och följer upp tillsammans med pedagogerna, i skrift hur situationen uppkommit, utreds, åtgärdas och följs upp, samt om vårdnadshavare önskat, också återkopplas till dem.