Avgifter

Vi har samma taxa som kommunala förskolor. Det innebär maxtaxa och är baserad på hushållets inkomster.