Vi vill här informera om den satsning vi gör nu för att renovera Förskolans inne och utemiljö. Målning av fasad kommer att ske troligen under maj månad. Till hösten/vintern 2022-23 fortsätter renoveringen inomhus. Ni kommer att kunna följa den utvecklingen här på hemsidan.  
Nytt för idag 220502, nu har renovering av vår fasad påbörjats och beräknas ta denna vecka att färdigställa. Vi ser mycket fram emot slutresultatet.
Vi kommer att bjuda in till en grillfest när arbetet är klart. 
För barnens utveckling och lärande arbetar vi nu med Planteringsrabatter skapade av och med barnen, för odling av grönsaker och växter! Gården kommer att renoveras med roliga detaljer till barnen.


Vi har också sedan tidigare ett språkutvecklande arbete med Poly Glutt, men har också utökat till ett språkutvecklande arbete med Babblarna. Länkartill dessa går att hitta här; 

För att finna information om Poly Glutt:  https://www.bing.com/images/search?q=logga+f%c3%b6r+polyglutt&id=E56F6F6D9445B2922C4F021FB139C3C7454DB24B&FORM=IQFRBA&tsc=ImageHoverTitle  
För att finna information om Babblarna,  https://hattenforlag.se 
20220718, Nu är sedan några veckor, fasadrenoveringen helt klar och vi njuter av det nya fina yttre! Insidan av förskolan kommer succesivt att renoveras under höst/vinter 2022-2023, små delar i taget för att inte störa verksamheten. Just nu är det semestertider många barn och pedagoger har semester.
Våra barns odlingar har verkligen tagit fart och det växer så det knakar i rabatterna. Potatisen har redan blivit skördad och det blev strax under tio kilo totalt. Barnen har fått tvätta potatisen, kokat den och gjort potatissallad som de sedan ätit och njutit av. De var såklart väldigt stolta över resultatet av planteringen. Förståelsen för hur rotfrukter och grönsaker skapas, har ökat enormt hos barnen.
Våra två mittenavdelningar Bullerbyn och Lönneberga, har under vårterminen haft ett mycket stort samarbete och det har visat sig vara väldigt lyckat för våra barn. Det samarbetet kommer under höstterminen att utökas ytterligare till en mer beständig verksamhet.

Om oss

Ditt barns utveckling är vår högsta prioritet. Vi är stolta över styrdokumenten vi arbetar efter, som Läroplan för Förskolan, vår Värdegrund, vår Likabehandlingsplan, vårt arbete utifrån FN's Barnkonvention, vårt förhållningssätt och vårt fina och nära samarbete med familjerna. Pedagogiska utbildningsplaner med genomtänkt och lustfylld undervisning, roliga lekar, lekplatser, olika aktiviteter som innehåller utforskande och upptäckande. Ett av alla våra mål är att du och ditt/dina barn längtar till vår förskola varje dag!

Erfarna förskollärare och barnskötare

Varje avdelning har legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare, som tillsammans bildar trygga arbetslag och som ger barnen de bästa förutsättningar för lärande och utveckling. Stabil personalgrupp sedan många år.

Vi är transparanta i vårt arbete och värnar om att familjerna är delaktiga och hålls uppdaterade kring barnens utveckling och lärande. För oss är det otroligt viktigt att varje familj känner sig välkomna! Finns det saker, lite utanför vårt område och som familjen behöver hjälp med, finns vi för att hjälpa/stötta och/eller guida till rätt instans. För många vårdnadshavare kan vi, vara den första kontakten med det svenska samhället.

På vår förskola finns många språk representerade bland både barn och pedagoger, vilket är en enorm tillgång i verksamheten då man parallellt med det svenska språket, också kan arbeta med barnens modersmål. Vi är också kopplade till Poly Glutt som är en onlinetjänst där barnen kan lyssna på sagor på sitt modersmål och samtidigt följa sagan i bild. Den närvarande pedagogen kan också följa sagan på svenska, samtidigt. På det sättet kan barnen och pedagogen sedan föra en dialog kring sagan de just lyssnat till. För de vårdnadshavare som önskar, är de alltid välkomna att berätta/läsa sagor på sitt modersmål, för de barn som delar modersmålet.

Rolig undervisning

Vi lever efter devisen att undervisning skall vara lustfyllt. Genom att barnen får pröva och upptäcka lekar inne och ute, upplevelser i natur och närområde, skapande aktiviteter med färg och form, arbete med konstruktionsmaterial, rörelselekar, sång & musik, sagor och dramatiseringar utvecklas barnens empatiska och sociala förmågor såväl som språk och förståelse för matematiska begrepp, vilket ökar kunskapen och förståelsen för omvärlden och alla människors lika värde. 


Fysiska aktiviteter/hälsa

Vi erbjuder besök på simhallen en gång/vecka för våra femåringar (under pandemin är det inte aktuellt), för att barnen ska bli vän med vatten, uppleva och förstå sin kropp i den miljön, samt öka intresset för att lära sig simma. För de allra yngsta barnen sker vattenleken på förskolan. Vi besöker skogen där det erbjuds ojämn terräng för fysisk träning och utveckling av grovmotorik. Vi har rörelselekar och/eller gymnastik dagligen, och hyr även lokal för gymnastik med redskap en gång/vecka (under pandemin är det inte aktuellt). Att vara fysiskt aktiv innebär många hälsofördelar och bidrar till ökad koncentration & inlärningsförmåga.