Varför LYCKLIGA BARN med Glitter i ögonen?

Pedagogiska utbildningsplaner, roliga lekar, lekplatser, olika aktiviteter som innehåller utforskande och upptäckande, lärande och utveckling. Detta sker genom att barnen aktivt får "göra", görandet blir lärandet! Ett av våra mål är att ditt barn, längtar till vår förskola varje dag!

Erfarna förskollärare och barnskötare

Varje avdelning har legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare, som tillsammans bildar trygga arbetslag och som ger barnen förutsättningar för lärande och utveckling.  

Rolig undervisning

Vi lever efter devisen att undervisning skall vara lustfyllt. Genom att barnen får pröva och upptäcka lekar inne och ute, upplevelser i natur och närområde, skapande aktiviteter med färg och form, arbete med konstruktionsmaterial, rörelselekar, sång & musik, sagor och dramatiseringar utvecklas barnens empatiska och sociala förmågor såväl som språk och förståelse för matematiska begrepp, vilket ökar kunskapen och förståelsen för omvärlden och alla människors lika värde.

Fysiska aktiviteter/hälsa

Vi erbjuder besök på simhallen en gång/vecka för våra femåringar (under pandemin är det inte aktuellt), för att barnen ska bli vän med vatten, uppleva och förstå sin kropp i den miljön, samt öka intresset för att lära sig simma. För de allra yngsta barnen sker vattenleken på förskolan. Vi besöker skogen där det erbjuds ojämn terräng för fysisk träning och utveckling av grovmotorik. Vi har rörelselekar och/eller gymnastik dagligen, och hyr även lokal för gymnastik med redskap en gång/vecka (under pandemin är det inte aktuellt). Att vara fysiskt aktiv innebär många hälsofördelar och bidrar till ökad inlärningsförmåga


Kontakt

Huvudman: Marie Pettersson, Telefon 076-325 88 55

Rektor: Marie Pettersson, Telefon 076-325 88 55 e-post: fvagskalen.1@gmail.com

Skolchef: Ewa Wirström, Telefon 076-311 14 63 e-post: fvagskalen.2@gmail.com

Avdelning Saltkråkan, Telefon 076-308 74 29

Avdelning Junibacken, Telefon 073-534 11 82

Avdelning Junibacken, Telefon 076-309 49 85

Avdelning Villekulla, Telefon 076-309 27 75

Ni hittar oss också på Facebook, genom att kopiera denna länk här: Förskolan Vågskålen | Facebook


Myndigheter och andra samarbetspartner kopplade till Förskolan: 

Utbildningsförvaltningen: 08-50833000

Skolverket: 08-52733200

Skärholmens Stadsdelskontor: 08-50824000 

EcoFood: 070-573 41 23 (Köket) Länk: https://www.ecofoodcatering.se/

Ecpat: Arbetar mot sexuell exploatering av barn. Länk: https://ecpat.se

FN's Barnkonvention UNICEF:  Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Länk: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen</p>

BUP arbetar med Barn och Ungdomspsykiatrisk öppenvård. Länk: https://www.bup.se/hitta-mottagning/bup-skarholmen/</p>

Skärholmen Barnavårdscentral BVC, erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Länk: https://www.bvc.regionstockholm.se/har-finns-vi/skarholmen/

Länkar

Nedan finns länk till Läroplan för Förskolan

Besök oss gärna

Förskolan Vågskålen AB

Ekholmsvägen 84

12748 Skärholmen

fvagskalen.1@gmail.com