Varför LYCKLIGA BARN med Glitter i ögonen?

Vi ser fram emot att få träffa just ditt/dina barn med familj på förskolan. Kom när ni vill för ett besök så bjuder vi på kaffe, berättar vad vi erbjuder barnen och er i vår verksamhet och visar er runt i våra nyrenoverade lokaler.


Vi erbjuder barnen pedagogiska individuella utbildningsplaner. Vi erbjuder också barnen olika kulturupplevelser som:
olika museum runt om i Stockholm, julmarknader, djurparker, 4H-gårdar, teatrar o.s.v. 

Roliga lekar, lekplatser, besök i simhallen med vattenlek 1 gång/vecka, skridskoåkning, pulkaåkning samt gymnastik i hyrd gymnastiklokal, skapande i olika material i alla avdelningars ateljéer, sagostunder dagligen, arbete i PolyGlutt för alla barn som då får sagor berättade på sitt modersmål (Vi prenumererar på PolyGlutt och vi erbjuder även er vårdnadshavare att ta del av vår prenumeration i hemmet), dramatisering av sagan, olika aktiviteter som innehåller utforskande och upptäckande, lärande och utveckling. Detta sker genom att barnen aktivt får "göra", görandet blir lärandet!  Vi arbetar också med teckenkommunikation och bildstöd för att förstärka kommunikationen, vilket hjälper barnen i deras  språkutveckling. Vi arbetar  skolförberedande så att varje barn är redo för nästa milstolpe i livet. Ett av våra mål är att ditt barn, längtar till vår förskola varje dag!

Nytt för i år, hösten 2024 är att vi kommer att bjuda in olika idrottsföreningar, för att barnen skall få möjlighet att prova på olika idrotter och som kan intressera dem för framtiden. Vi kommer även att försöka få till ett samarbete mellan dessa olika föreningar, så att det kan bli en kontinuitet där barnen upprepat får möta sporterna. Vi har också ett samarbete med Generation PEP, som arbetar intensivt med ungdomar och deras möjligheter till idrott.


Andra saker som händer på vår förskola, är de fester vi bjuder in hela familjerna till, och som återkommer regelbundet. Vi har Grillfester, Halloweenfest, Luciafirande samt familjemiddagar på varje avdelning för att ge vårdnadshavare möjlighet att mötas och knyta relationer som är till nytta längre fram, när barnen börjar leka tillsammans på fritiden och senare i skolåldern. 

Under våren/sommaren har vi också egen plantering för barnen, där de planterar olika grönsaker, potatis och jordgubbar. De får lära sig allt om odling, hur man vårdar och sedan skördar! Det är mycket populärt hos alla.

Vi har också föräldraråd två gånger per termin. Det är vårdnadshavarnas möte, där ni har möjlighet att ta upp saker med oss och varandra.
utvecklingssamtal för varje barn sker årligen och vid behov, vid fler tillfällen. Ibland känner man som vårdnadshavare att man behöver få prata lite med pedagogerna, säg bara till så ordnar vi självklart det direkt. 

Övrigt information är att vi normalt öppnar kl. 06,30, men om det finns behov öppnar vi tidigare. Vi kan även ordna nattförskola om behov finns! Vi har öppet året runt! Hjärtligt Välkomna!


Erfarna förskollärare och barnskötare

Varje avdelning har legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare, som tillsammans bildar trygga arbetslag och som ger barnen förutsättningar för lärande och utveckling.  

Rolig undervisning

Vi lever efter devisen att undervisning skall vara lustfyllt. Genom att barnen får pröva och upptäcka lekar inne och ute, upplevelser i natur och närområde, skapande aktiviteter med färg och form, arbete med konstruktionsmaterial, rörelselekar, sång & musik, sagor och dramatiseringar utvecklas barnens empatiska och sociala förmågor såväl som språk och förståelse för matematiska begrepp, vilket ökar kunskapen och förståelsen för omvärlden och alla människors lika värde.

Fysiska aktiviteter/hälsa

Vi erbjuder besök på simhallen en gång/vecka för våra femåringar, för att barnen ska bli vän med vatten, uppleva och förstå sin kropp i den miljön, samt öka intresset för att lära sig simma. Även de yngre barnen får besöka simhallen. För de allra yngsta barnen sker vattenleken på förskolan. Vi besöker skogen där det erbjuds ojämn terräng för fysisk träning och utveckling av grovmotorik. Vi har rörelselekar och/eller gymnastik dagligen, och hyr även lokal för gymnastik med redskap en gång/vecka. Att vara fysiskt aktiv innebär många hälsofördelar och bidrar till ökad inlärningsförmåga. Vi är också medlemmar i Generation PEP.


Fotogalleri

Kontakt

Huvudman: Marie Pettersson, Telefon 076-325 88 55

Rektor: Marie Pettersson, Telefon 076-325 88 55 e-post: fvagskalen.1@gmail.com

Skolchef: Ewa Wirström, Telefon 076-311 14 63 e-post: fvagskalen.2@gmail.com

Avdelning Saltkråkan, Telefon 076-308 74 29

Avdelning Junibacken, Telefon 073-534 11 82

Avdelning Junibacken, Telefon 076-309 49 85

Avdelning Villekulla, Telefon 076-309 27 75

Ni hittar oss också på Facebook, genom att kopiera denna länk här: Förskolan Vågskålen | Facebook. Alternativ är att söka oss på Facebook genom att ange Förskolan Vågskålen i sökrutan.


Myndigheter och andra samarbetspartner kopplade till Förskolan: 

Utbildningsförvaltningen: 08-50833000

Skolverket: 08-52733200

Skärholmens Stadsdelskontor: 08-50824000 

Ecoquisin: 070-795 99 38 (Köket) Länk: Catering förskola (ecoquisinecatering.se)

Ecpat: Arbetar mot sexuell exploatering av barn. Länk: https://ecpat.se

FN's Barnkonvention UNICEF:  Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Länk: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen</p>

BUP arbetar med Barn och Ungdomspsykiatrisk öppenvård. Länk: https://www.bup.se/hitta-mottagning/bup-skarholmen/</p>

Skärholmen Barnavårdscentral BVC, erbjuder kvalificerad barnhälsovård, utan kostnad, från barnets födelse till skolstart. Länk: https://www.bvc.regionstockholm.se/har-finns-vi/skarholmen/

Generation Pep: https://generationpep.se. Det är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för barns hälsa och välbefinnande. Kronprinsessparet (Victoria & Daniel), är initiativtagare till detta arbete.


Länkar

Nedan finns länk till Läroplan för Förskolan

Besök oss gärna

Förskolan Vågskålen AB

Ekholmsvägen 84

12748 Skärholmen

fvagskalen.1@gmail.com